Eğitim

Günümüzde sanat ve tasarım eğitimi öğrencilere geniş bir bakış açısı kazandırmalı, bugünün sanatçıları yaratıcı bir vizyona sahip olmanın ötesinde, cesur bir aktivist, keskin bir gözlemci ve yapıcı bir eleştirmen olabilmeli, sürekli üretebilmelidir.

Riva Vakfı, bu bağlamda bütüncül, disiplinlerarası bir anlayışı desteklemekte; temel sanat ve tasarım programlarının edebiyat, felsefe ve sosyal bilimler gibi alanlarla beslendiği ve tüm programların birbirleriyle iletişim ağı içinde olduğu bir eğitim yapısını öngörmektedir. Eğitim, temel olarak, bilgi, kültürel birikim ve yaratıcılığın kazanılma sürecidir. Öğrencilerin kendi vizyonlarını geliştirerek kişisel tasarım kimliklerini oluşturma süreci de eğitim felsefemizin önemli bir parçasıdır. Riva Vakfı, teknolojiyi eskiz ve yorumlama evrelerini yok etmeden ‘araç’ olarak eğitim sürecine adapte etmeyi, sınırların zorlanacağı, deneysel ve dinamik bir eğitim ortamı yaratmayı hedeflemektedir. Bu vizyon dogrultusunda Riva Eğitim Ağı (Riva Network ) olusturularak , Kırgızıstandaki UMD( University of Management and Design) ve Plato Meslek Yüksekokulu'nun bu ağ içinde yer alması sağlanmıstır.

Kültür - Sanat

Çağdaş sanat/tasarım sergileri, performans ve etkinliklere yönelik projeleriyle Balat Opal, 2010 yılında kapılarını izleyiciye açıyor. Balat Opal, yaklaşık 1000 m2’lik sergileme alanına sahip olarak, yerel ve uluslararası birçok etkinliğe ev sahipliği yapacak nitelikte çokamaçlı bir mekan olmanın yanında, bir restorasyon projesi olarak da dikkati çekmektedir. Prof. Dr. Cengiz Eruzun tarafından, dışı aslına uygun olarak restore edilen 2. derece tarihi binanın arkasına açılan çelik konstrüksiyon bir yapıdan oluşan mekan, Balat’ta, Santral’e yaklaşık 2 km ve Kadir Has Üniversitesi’ne 1 km uzaklıkta yer almaktadır.

Balat Opal, alışılmış kültür-sanat mekan ekseninin dışında kalan konumu, mekansal özellikleri ve etkinlik yapısı ile alternatif bir yer edinmeyi hedefliyor. Tasarım ağırlıklı sergileri desteklerken, sanat ve tasarım arasındaki geçişleri irdeleyen paralel etkinlikler düzenlemeyi amaçlıyor. Mekanda, ayrıca öğrenci sergi-atölyeleri, grafik tasarım içerikli sergi ve etkinliklere düzenli aralıklarla yer verilmesi planlanıyor.

Özel Koleksiyon


T: 0212 621 1247 F: 0212 621 1147 E: riva@rivavakfi.org